Bize Katıl

 • Yeni Tanin, [email protected] e-posta adresi üzerinden eser gönderimi kabul eder. Bir yazar tarafından aynı anda en çok 2 eser gönderimi kabul edilecektir. Eserler, her hafta cumartesi günü yayın kurulunca değerlendirilir.
 • Eser gönderimi ücretsizdir.
 • Akademik makale gönderimi yapılırken tam metin ile birlikte ”turnitin” yazılımınca yapılmış ve benzerlik oranı en fazla %20 olan intihal raporuyla birlikte sisteme yüklenmelidir.
 • Eserler, Türkçe dilinde hazırlanmalıdır.
 • Eserler, A4 dikey kağıt boyutunda ve standart düzenlenebilir word formatında, sayfa kenar boşlukları; üst-alt, sol-sağ: 2,5 cm olacak şeklinde, aksi belirtilmedikçe; Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı, paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk, iki yana yaslı şekilde yazılması gerekir.
 • Eserlerde sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, üst limit olarak 5 (beş) sayfanın aşılmaması beklenmektedir.
 • Üst bilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.
 • İlk kez eser gönderimi yapacak yazardan, kendisine ait bir özgeçmiş ile birlikte yüksek çözünürlüklü fotoğrafı da beklenmektedir.
 • Gönderimi yapılacak makale, dosya haber, inografi ve raporlarda kaynak gösterimi mecburidir. Akademik makalelerde kurallara uygun olarak kaynak belirtilmelidir.
 • Kaynakça Times New Roman yazı fontunda, 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında, paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılarak, iki yana yaslı şekilde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sırayla ve asılı biçimde çalışmanın sonunda bulunmalıdır.
 • Eserle birlikte gönderilmek istenen resim, inografi, grafik vb. gibi her türlü görsel materyal mutlaka ZİP ya da RAR uzantılı olarak tek bir dosya haline getirilerek gönderilmelidir.