Künye

Editör
Baykal Hasan Aydemir
Yasin İzgi

Yayın Kurulu
Baykal Hasan Aydemir
Tuğrul Oğuzhan Yılmaz
Vedat Osman Korkut
Yasin İzgi
Yavuz Selim Birtane

Görsel Yönetmen
Vedat Osman Korkut

Hukuk Müşaviri
İbrahim Sevim

İletişim: [email protected]