Künye

Genel Yayın Yönetmeni
Ömer Kara – Vedat Osman Korkut
Görsel Yönetmen
Vedat Osman Korkut

Hukuk Müşaviri
Av. Muammer Dizdar
Av. İbrahim Sevim

Yayın Kurulu
Büşra Küçük
Emircan Aykar
Senem Karabulut
Şahin Aslan
Talha Göktuğ Gönen
Tuğrul Salman
Tuğrul Sönmez

İletişim: [email protected]