Yayın Politikası

 • Yeni Tanin bir dijital fikir platformu olarak; tüm beşeri bilimler, toplum bilimleri, uygulamalı bilimler ve doğa bilimleri gibi konularda yapılan çalışmaları kabul etmektedir.
 • Platformdaki makale, deneme, köşe yazısı, dosya haber, söyleşi, röportaj, rapor, inografi gibi tüm içerikler editör ve yayın kurulu onayının ardından belirsiz periyotlarla yayımlanır.
 • Platform dili Türkçe olup, özgün teorik ve uygulamalı araştırma, inceleme, derleme ve çeviri makalelere yer verilir. Bilimsel çalışmada üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklerin aranması esastır.
 • Yeni Tanin, varlığını Türkiye’nin fikir ve kültür dünyasına adamış tamamen ücretsiz bir dijital platformdur. Yayımlanacak eserler için herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 • Açık erişimli elektronik yayın platformu olan Yeni Tanin tarafından yayımlanan eserler yurtiçi ve yurtdışından tüm okurlar açık erişime sahiptir. Abonelik için ücret talep edilmez.
 • Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makale, deneme, köşe yazısı, dosya haber, söyleşi, röportaj, rapor ve inografiler editoryal kurul ve hakemlerce değerlendirilir.
 • Eserler öncelikle platform yayın ilkeleri ve yazım kuralları doğrultusunda biçim ve içerik açısından editoryal ön değerlendirme sürecinden geçer. Bu aşamada, Yeni Tanin’in amaç ve kapsamı içerisine girmeyen, Türkçe anlatım kuralları açısından yeterli görülmeyen, bilimsel açıdan kritik bilgi hataları içeren, kaynak belirtilmemiş, özgün değeri bulunmayan ve derginin yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar editör tarafından reddedilir. Ön değerlendirme sonucunda reddedilen makale yazara e-posta ortamında iletilir.
 • Yayımlanmak üzere gönderilen eserlerde editoryal ön değerlendirme süreci için verilen süre 7 gündür. Editoryal ön değerlendirmeyi geçerek değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilen eserlerin değerlendirme süresi 15 gündür. Yayın kurulu görüşleri doğrultusunda “düzeltme gerekli” kararı verilen çalışmaların düzeltilmiş halleri yazar tarafından 15 gün içinde editöre iletilmelidir. Yayın kurulu değerlendirmesi ve düzeltme işlemleri aksayan eserler, editör tasarrufunca yeniden yayımlanma hakkına sahiptir.
 • Platformda yayımlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce yayımlanmış, konferanslarda sunulmuş ve özeti paylaşılmış olabilir. Müellifin, bu durumu eserini gönderimi sırasında belirtmesi ve telifle ilgili tüm hukuki sorumluluğu aldığını yazılı olarak beyan etmesi şarttır.
 • Yeni Tanin’e gönderilen tüm makalelere yayımı öncesi ”turnitin” yazılımınca intihal denetimi yapılır. Kabul edilebilir benzerlik oranı %20’dir. Rapor olmayan, bu oranı aşan ya da etik dışı davranışlar tespit edilen çalışmalar reddedilir.
 • Platformda yayımlanmak üzere gönderilen eserler Yeni Tanin yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.
 • Platform, fikri mülkiyet hakları açısından korunmaktadır. Yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları Yeni Tanin’e aittir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. Platformun okurları dergi materyalini referans vermek koşuluyla paylaşabilir; herhangi bir medya ve formatta kopyalayabilir, yeniden dağıtabilir.
 • Yazılarda daha önce yayımlanmış alıntı, yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Gerekli izinlerin alınıp alınmadığından yazar(lar) sorumludur.
 • Yazılarda doğrudan şahıs, kişi ve/veya kurum, siyasi parti, cemiyet, dini görüş, mezhep ve ırk hedef alınamaz. Manipülasyon, yanıltıcı bilgi, dezenformasyon, yıkıcı görüşler barındıran her türlü fanatizm içerikli yazı yayın kurallarına aykırıdır.
 • Platformda yayımlanan ve yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve yasaları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda savunduğu resmi tezlerine aykırı nitelikte olamaz. Makale içeriğinde doğrudan ya da ima yolu ile böyle bir durum tespit edilirse editör ya da yayın kurulu tarafından reddedilir.
 • Platformda yayımlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan hukuki sorumluluk tamamıyla yazar(lar)a aittir. Yeni Tanin bu konularla ilgili hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Yeni Tanin, eser sahiplerinin (yazarların) bu koşullara uymayı kabul ettiklerini varsayar.