Hakkımızda

Herkesin artık her şey hakkında bir fikrinin olduğu bu dönemde, fikirlerin sözlerle uçmayıp yazılarda kalması ve kendine bir saha oluşturmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yeni Tanin olarak fikirlerin beyanına ve tartışılmasına uygun bir zemin oluşturmayı diliyoruz.

Hiçbir ideoloji, kişi veya akımı temele almaksızın her şeyin ve herkesin irdelenebilir, tenkit edilebilir olduğunu söylemekten çekinmemekle beraber nezaket ve saygının en temel değerimiz olduğunu da ifade etmeliyiz.

Kavram ve kalıplara sığınmanın artık hükmünü yitirdiğini; hür ve özgün olmanın en kıymetli bir durum olduğunu düşünüyoruz.

Her bireyin bir değer, her fikrin dikkate alınır olduğunu düşünerek tenkit ve karşı fikre de zemin oluşturduğunu/oluşturacağını kabul ediyoruz.

19 ve 20 yüzyıl tarihini kasıp kavuran ideolojilerin günümüz insanına ve geleceğin insanına hitap edebilirlikten uzak kaldığı yeni neslin bu gibi kavramlara bakışından belli olmaktayken özellikle Soğuk Savaş dönemi retorikleri içerisine hapsedilmiş olan memleketimizin yeni bir soluğa, yeni fikirlere ve yeni bakış açılarına muhtaç olduğu kanaatindeyiz.

İğdiş edilmiş ideolojilerin, kavramların, meselelerin artık bize bir şey katmayacağı ve ileriye taşımayacağı düşüncesiyle ŞİMDİ YENİ ŞEYLER SÖYLEME ZAMANI diyoruz.

Düşünülmeye, konuşulmaya değer her fikri Yeni Tanin meydanına bekliyoruz.