Hakkımızda

Türkiye’nin öyküsünü izah etme gayretinden doğan yeni nesil fikir platformu Yeni Tanin, “Kökü mazide bir ati” olma iddiasıyla dijital yayıncılık faaliyetlerini 2020 yılından bu yana sürdürüyor.

1908’de basılan Tanin Gazetesi’nden ilham alarak çıktığımız bu yolculukta; dogmaların yerine bilgiyi, fanatizmin yerine itidali, kurşunun yerine kalemi ikame etme çabası içindeyiz. Yitik kıymetlerin yurdu aziz vatanımızda; mühürlü madenlerin sinesine gizlenmiş tüm cevherlere sarraf olmaya niyetliyiz.

Hür düşüncenin bağnazlığa, tenkidin küfre, yapıcılığın yıkıcılığa, müspetin menfiye galebe çalacağını biliyoruz. Bu yüzden bir “fikir fabrikası” görevi gören Yeni Tanin’de, yenilenmenin gücüne inanıyor; daima yeni kalmaya çalışıyoruz. Yeni dimağlara açtığımız zeminle, en uzak fikirlerin dahi erişilebilir olmasını sağlıyoruz.

Her türlü kamptan, kutuptan, zaviyeden uzakta; ülkemizin yeni yüzyılında istişare kültürünün hâkim olduğu refah dolu yarınlara koşmayı ümit ediyoruz. Ebediyete kadar “Türkiye’nin Öyküsü”nü yazmayı sürdüreceğimize dair siz değerli okurlarımıza söz veriyoruz.