Atatürk
Atatürk

Erol Cihangir

Metin Savaş
Yasin İzgi