Atatürk
Atatürk

Sonuçlar:

Dahiliye Nazırı Talât Bey