thumb-6

Hulûl; “bir cismin başka bir cisme girmesi, sızması, iki şeyin birleşmesi”