Atatürk
Atatürk

Erol Cihangir

2 İçerik
İlk okulu köyünde okudu. Mihalıççık ortaokulunu ve Adana Borsa lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi sahasında yüksek lisans öğrenimi gördü. 1987-1990 yılları arasında Türkisttan dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. 1991-1992 yıllarında Tataristan'da Kazan Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Sovyet Rusya, Azerbaycan, Başkurdistan, Dağıstan, Sibirya ve Makedonya’yı gezip gördü ve buralarda incelemelerde bulundu. Bir süre Sivas Demir Çelik İşletmelerinde görev aldı. Türk Diplomatik dergisini neşretti. 2005’te Doğu Kütüphanesi’ni kurdu. Moskova’da SSCB İlimler Akademisi bünyesinde başladığı doktora programını yarım bırakan Erol Cihangir, hâlen İstanbul’da yayıncılıkla uğraşmakta ve siyasi tahliller yapmaktadır.