Atatürk
Atatürk

İdam Edilmeden Önce Atatürk’ten Af Dileyen İskipli Atıf

İskilipli Atıf’ın idam edilmeden hemen önce Atatürk’ten böyle af dilemişti:

İskipli Atıf“Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa hazretlerinin merhametlerine dehalet ederim ve bizi aflarını rica ediyorum. Hiç olmazsa cezamızın yüz bir seneye iblağını rica ediyorum. Başka bir diyeceğim yoktur. Bendeniz Türk oğlu Türk’üm. Benim gibi bir şahsiyet yirmi otuz senede yetişebilir. İmha bir fazilet değildir. Dağ başındaki şaki de yapabilir, şaki de imha olabilir. Demek ki bu fazilet değildir. Fazilet ihya ve ıslahtır. İmha etmemeli, bizim bilmediğimiz kusurlarımız varsa o cihetten ıslaha sevk etmeli ve aklen söylenilen sözleri idrak [edecek] kabiliyetteyim. Bilhassa Gazi Paşa ve İsmet Paşa hazretleri memlekette müdrik insanların çoğalmasını görüyorum ve kendilerinin o kabiliyette olduklarını müdrikim. Bu is’afımız sem’-i devletlerine vasıl olursa çırağen? bizi imhadan vazgeçerek ıslah tarikini emredeceği ümidindeyim. Onun için kararımızın “101” seneye tahvilini emir buyursunlar.”

İskilipli Atıf’ın rüyasında Hz. Muhammed’i gördüğü, peygamberin ona “Bizi özlemedin mi Atıf” demesi üzerine savunma yazmayıp bilerek idama gittiği yönünde anlatılan hikayeler YALANDIR.

Atatürk'ten Af dileyen İskipli Atıf

Kaynak: https://twitter.com/tsumut71/status/1693712871362884004

İskilipli Atıf Kimdir? İskipli Atıf Niye Asıldı?

İskilipli Atıf, şapka karşıtı kitap yazdığı için değil; bu kitapla “halkı isyan ve irticaya teşvik” ettiği için ve Milli Mücadele’de başkanı olduğu Teali İslam Cemiyeti’nin “ihanet bildirilerinden” dolayı, Ceza Kanunu’nun 55. Maddesi gereğince “anayasayı tağyir” suçuyla “vatana ihanetten” asıldı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz