Atatürk
Atatürk

Samet Yıldız

5 İçerik
2000 yılında İstanbul’da dünyaya geldim. Babamın memuriyeti hasebiyle bazı illerde bulundum. Gurbet yıllarının nihâyetinde, memleketim İzmir’e yerleştim (2008). İlk ve ortaöğrenimimi İzmir’de tamamladım. “Mondros Mütarekesi’nden Sonra İttihatçılar” başlıklı tezimle, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldum (2022). Bununla birlikte, 2019 yılında başlamış olduğum Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ndeki öğrenimimi sürdürmekteyim. Tarih Öğretmeni olarak özel kurumların bünyesinde başladığım çalışma hayatıma ilâveten, birçok dergide yazarlık faaliyetlerinde bulunmaktayım.